Home

De bouw kan beginnen!

Zie ook ECO-wonen van start

Je eigen eco-droomhuis bouwen!

Ben je bezorgd over het klimaat?
Vind je de energietransitie niet snel genoeg gaan?
Neem dan het heft in eigen hand en bouw je eigen eco-woning!
Truus Koppers deed dit in Reeuwijk. Wat bleek: met de huidige rentestand hoeft een Nul op de Meter woning weinig duurder te zijn dan een andere en ook weinig duurder dan de hoogste prijsklasse van de sociale huursector.
We zijn al jaren actief op het gebied van het klimaat en de energietransitie. Het gaat ons allemaal te langzaam, en de enige manier om hier verandering in aan te brengen is zelf het voortouw nemen.  Als je dan toch voor je zelf gaat bouwen, waarom dan niet meteen een heel rijtje? Dan kun je ook nog profiteren van het schaalvoordeel. Hoe hebben we dat aangepakt?

Stap 1

We hebben een aantal gelijkgestemde mensen gezocht en afgesproken wat we het belangrijkste vonden aan het project. Vervolgens hebben we geĆÆnformeerd  bij de gemeente of er een plek is en of ze mee willen werken. We zijn maar meteen naar de betreffende wethouder gestapt.

Bij de notaris

We hebben een stichting opgericht, maar dat had even goed een coƶperatie of vereniging kunnen zijn.
Daarmee waren we een rechtspersoon en konden we een collectief particulier opdracht-geverschap starten (CPO).

Stap 2

We hebben een afspraak met de gemeente gemaakt voor een locatie. Onze gemeente heeft zoals de meeste gemeenten een klimaatdoelstelling, maar zijn afhankelijk van de “marktpartijen” die over het algemeen nogal behoudend zijn. Daarom werden we met open armen ontvangen. Omdat we allemaal doorstromers zijn vanuit de sociale woningbouw  hebben we goed over de grondprijs kunnen onderhandelen. Ook gaan we extreem veel verder dan het bouwbesluit voor wat betreft energie (Nul op de Meter) en duurzaamheid. Bovendien zijn we van het gas af en levensloopbestendig. We hebben een  grondreserveringsovereenkomst met de gemeente afgesloten.

Ondertekening overeenkomst met de wethouder

Ook de woningbouw-vereniging kan een steentje bijdragen, ze krijgen per slot van rekening een sociale woning terug.
We hebben flinke vertraging opgelopen omdat het bouwvlak niet in het bestemmingsplan paste, dat bleek een ingewikkelde en vooral lange procedure te zijn.  Eind september 2017 was deze procedure eindelijk klaar.

Stap 3

Realisatie: Dit is de plek inmiddels heeft de sondering plaats gevonden om te kijken hoe lang de heipalen moeten worden.

Inmiddels was er een bouwteam gevormd bestaande uit de architecten (Mijntje Vervoort en Romke de Haan) een installatieadviseur, een constructeur, een bouwfysisch advisereur en de opdrachtgevers. In december produceerden zij het Definitief ontwerp.

Wat nog voorgelegd werd aan een calculator die helaas veel hoger uitkwam dan de calculator die we geraadpleegd hadden aan de hand van het voorlopig ontwerp……

Maart 2018 Definitief Ontwerp goedgekerud

Aannemer selecteren, lange heen en weer gepraat met de aannemer om de de prijs niet te ver op te laten lopen diverse bezuinigingen doorgevoerd.

December 2018 na een inhaalslag van de laatste bewoner alle contracten ondertekent en de grond overgedragen.

Stap 4 De realisatie

De aannemer maakt de stukken klaar, waarin nog wat wijzigingen zitten t.o.v. het Definitief Ontwerp, die stukken gaan weer terug naar de constructeur en de omgevingsdienst. Weer wachten op goedkeuring en dan: DE EERSTE PAAL maandag 20 mei 2019

Houtskeletbouw